Kim cang lá mỏng chữa viêm khớp phong thấp, huyết áp cao, viêm tủy xương

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)

Kim cang lá mỏng chữa viêm khớp phong thấp, huyết áp cao, viêm tủy xương

Kim cang lá mỏng - Smilax riparia A. et C.DC., thuộc họ Kim cang - Smilacaceae.

Mô tả kim cang lá mỏng

Bộ phận dùng kim cang lá mỏng

Kim cang lá mỏng chữa viêm khớp phong thấp, huyết áp cao, viêm tủy xương

Hình ảnh: kim cang lá mỏng

Xem Thêm; mua bột cam thảo  chỗ nào tại tphcm

Tính vị, tác dụng kim cang lá mỏng

Công dụng kim cang lá mỏng

Kim cang lá mỏng chữa viêm khớp phong thấp, huyết áp cao, viêm tủy xương