Cúc chỉ thiên mềm trị ỉa chày

Kết quả: 3.5/5 - (2 phiếu)

Cúc chỉ thiên mềm trị ỉa chày

Cúc chỉ thiên mềm, Cúc chỉ thiên hoa trắng - Elephantopus mollis H.B.K. (E. bodinieri
Gagnep.), thuộc họ Cúc - Asteraceae

Mô tả cúc chỉ thiên mềm

Cây thảo đứng cao 0,5-1m, phủ đầy lông. Lá mọc dài theo thân, không cuống; phiến
thon dạng bay, dài 10-15cm, gốc ôm thân, mép khía lượn, có lông mềm ngắn ở mặt dưới; các lá trên
rất tiêu giảm. Cụm hoa dài theo thân, nhánh mang nhiều hoa đầu kép trong một bao chung; các hoa
đầu phụ cao 8mm, mang 4-5 hoa trắng. Quả bế cao 3mm, có rãnh; mào lông có 5 tơ.
Hoa tháng 6-7.

Bộ phận dùng cúc chỉ thiên mềm

Toàn cây - Herba Elephantopi Mollis

Mua bán diệp hạ châu điều trị ho tại tphcm chất lượng nhất?

Nơi sống và thu hái cúc chỉ thiên mềm

Loài phổ biến ở Mỹ châu nhiệt đới, cũng gặp ở các vùng nhiệt đới và Á
nhiệt đới. Ở nước ta, cây mọc ở rừng thưa, rừng thông, dọc đường đi ở nhiều nơi, nhất là ở các tỉnh
Tây Nguyên.

 

Xem: mua củ tam thất  tại tphcm

Tính vị, tác dụng cúc chỉ thiên mềm

Như Cúc chỉ thiên.

Cúc chỉ thiên mềm trị ỉa chày

Hình ảnh: cúc chỉ thiên mềm

Công dụng, chỉ định và phối hợp cúc chỉ thiên mềm

Cũng được sử dụng như Cúc chỉ thiên. Ở Đôminica, người
ta dùng lá Cúc chỉ thiên mềm và lá Cỏ lào hãm uống để trị bệnh ỉa chảy.

Cúc chỉ thiên mềm trị ỉa chày