Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Mua bán sỉ lẻ hạt hạnh nhân rang bơ giá 380.000 VNĐ/1kg Mua bán sỉ lẻ hạt hạnh nhân rang bơ giá 380.000 VNĐ/1kg 380,000 VNĐ 380,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 380,000 VNĐ