Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Mua bán sỉ lẻ bột hạnh nhân giá 650.000 VNĐ/1kg Mua bán sỉ lẻ bột hạnh nhân giá 650.000 VNĐ/1kg 650,000 VNĐ 650,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 650,000 VNĐ