Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Mua bán sỉ lẻ tinh bột nghệ đen giá 700.000 VNĐ/1kg Mua bán sỉ lẻ tinh bột nghệ đen giá 700.000 VNĐ/1kg 700,000 VNĐ 700,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 700,000 VNĐ