Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Mua bán sỉ lẻ bột bạc hà giá 150.000 VNĐ/1kg Mua bán sỉ lẻ bột bạc hà giá 150.000 VNĐ/1kg 150,000 VNĐ 150,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 150,000 VNĐ