Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Mua bán sỉ lẻ quả táo mèo giá 80.000 VNĐ/1kg Mua bán sỉ lẻ quả táo mèo giá 80.000 VNĐ/1kg 80,000 VNĐ 80,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 80,000 VNĐ