Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Mua bán sỉ lẻ khổ qua rừng tươi giá 100.000VND/Kg Mua bán sỉ lẻ khổ qua rừng tươi giá 100.000VND/Kg 100,000 VNĐ 100,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 100,000 VNĐ