Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Chè đắng Cao Bằng Tấn Phát giá 350k/1kg năm 2019 Chè đắng Cao Bằng Tấn Phát giá 350k/1kg năm 2019 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 500,000 VNĐ