Chẹo bông dùng vổ để duốc cá

Kết quả: 4.1/5 - (7 phiếu)

Chẹo bông - Engelhardtia spicata Lesch. ex Blume, thuộc họ Hồ đào - Juglandaceae.

Mô tả chẹo bông

Cây gỗ lớn cao 10-20m; cành non có lông hung. Lá mang 9-17 lá chét dài 11,5-22cm,
rộng 5-6cm, không cân xứng, mép nguyên, gân phụ 13-15 cặp lồi trên cả hai mặt. Hoa đơn tính cùng gốc;
cụm hoa dài 11-15cm; hoa đực có 6-13 nhị; hoa cái có 4 lá đài, vòi có 2-4 đầu nhuỵ. Chùm mang quả dài
15-30cm; quả bế cao 3mm, dầy lông phún; cánh với 3 thuỳ dài 2,5-4,5cm.

 

bán buôn cây diếp cá  tại tphcm uy tín

Bộ phận dùng của chẹo bông

Vỏ - Cortex Engelhardtiae Spicatae.

Nơi sống và thu hái của chẹo bông

Cây mọc ở rừng thứ sinh và rừng thông ở độ cao 1000-2000m khắp nước ta.

Chẹo bông dùng vổ để duốc cá

Hình ảnh: Chẹo bông

Thành phần hoá học của chẹo bông

Vỏ chứa một chất nhựa.

Công dụng, chỉ định và phối hợp của chẹo bông

Ở nước ta cũng như ở Ấn Độ, người ta dùng vỏ để duốc cá. Ở
Ấn Độ, nhựa quả vỏ cũng được sử dụng trong y học dân gian.

Chẹo bông dùng vổ để duốc cá