Hoa thảo dùng để làm cảnh và làm một số loại thuốc

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)

Hoa thảo dùng để làm cảnh và làm một số loại thuốc

Hoa thảo, Ý thảo - Dendrobium gratiosissimum Rchb. f., thuộc họ Lan - Orchidaceae.

Mô tả hoa thảo

Bộ phận dùng hoa thảo

Nơi sống và thu hái hoa thảo

Công dụng, chỉ định và phối hợp hoa thảo