Hướng dương dại trị ghẻ

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)

Hướng dương dại trị ghẻ

Hướng dương dại, Sơn quỳ - Tithonia diversifolia (Hemsl). A Gray, thuộc họ Cúc - Asteraceae.

Mô tả hướng dương dại

Bộ phận dùng hướng dương dại

Nơi sống và thu hái hướng dương dại

Công dụng, chỉ định và phối hợp hướng dương dại