Keo tuyến to làm duốc cá, vỏ sử dụng để nhuộm lưới

Kết quả: 4.5/5 - (2 phiếu)

Keo tuyến to làm duốc cá, vỏ sử dụng để nhuộm lưới

Keo tuyến to, Sống rắn - Acacia megaladenia Desv. var. indochinensis L. Nielsen, thuộc họ Đậu - Fabaceae.

Mô tả keo tuyến to

  • Cây nhỡ trườn, có nhiều gai; nhánh non có lông và lông tiết. Cuống 3-6cm, có tuyến ở giữa; lá lông chim 11-34, có cuống 1,2-7,5cm; lá chét 29-70 cặp dài 1,5-4,5mm, rộng 0,3-0,8mm; lá kèm 2-3mm. Chuỳ hoa ở ngọn và nách lá; hoa đầu màu trắng, to cỡ 13mm; tràng 2-3mm ló vừa khỏi đài 1,5-2,5mm; nhị nhiều; bầu có lông tơ. Quả mỏng, dài 9,5-18cm, rộng 2-3,5cm; hạt cỡ 12, hình bầu dục dài vào cỡ 8-9mm.
  • Hoa tháng 12.

Bộ phận dùng keo tuyến to

  • Rễ - Radix Acaciae Megaladeniae.

 

Xem chi tiết: mua xà bông nhàu hcm

Keo tuyến to làm duốc cá, vỏ sử dụng để nhuộm lưới

Hình ảnh: keo tuyến to

Nơi sống và thu hái keo tuyến to

  • Keo tuyến to phân bố ở Thái lan, Lào và Việt Nam. Ở nước ta, thường gặp trong các rừng nửa thường xanh, nửa rụng lá, rừng thưa có cây họ Dầu, ở nơi trống và rìa rừng, dọc đường đi từ bờ biển tới độ cao 1000m, từ Lai châu, Lào cai đến Bình thuận.

Công dụng keo tuyến to

  • Rễ và vỏ độc đối với cá, được dùng ở Campuchia để duốc cá. Vỏ dùng để nhuộm lưới.

Keo tuyến to làm duốc cá, vỏ sử dụng để nhuộm lưới