cơm nguội thân ngắn trị kinh bổ huyết, khử phong thấp

Kết quả: 4.0/5 - (2 phiếu)

cơm nguội thân ngắn trị kinh bổ huyết, khử phong thấp

Cơm nguội thân ngắn, Lá khôi thân ngắn - Ardisia brevicaulis Diels, thuộc họ Đơn nem -
Myrsinaceae.

Mô tả cơm nguội thân ngắn

Cây nhỏ, không nhánh, cao 15-20cm, thân to 6mm, cứng, không lông. Lá có phiến xoan
ngược, dài 9-12cm, rộng 4-6,5cm, đầu tròn, gốc tù, gân phụ 10-12 cặp, rõ và nổi ở mặt dưới, màu lục
nhạt, gần như cùng màu với mặt trên; cuống 10-13cm. Hoa trên cuống dài, mảnh; lá đài 3mm, có tuyến;
cánh hoa 2mm, có tuyến; bao phấn 1,5mm. Quả có đường kính 6,5mm, có nhiều điểm tuyến màu đen,
chứa 1 hạt.
Có quả tháng 1.

Bộ phận dùng cơm nguội thân ngắn

Rễ và toàn cây - Radix et Herba Ardisiae Brevicaulis.

cơm nguội thân ngắn trị kinh bổ huyết, khử phong thấp

Hình ảnh: cơm nguội thân ngắn

Nơi sống và thu hái cơm nguội thân ngắn

Loài phân bố ở Nam Trung Quốc và Việt Nam. Ở nước ta, chỉ gặp ở
Kontum và Lâm Đồng, trong rừng ẩm.

Công dụng, chỉ định và phối hợp cơm nguội thân ngắn

Ở Trung Quốc, cây được dùng làm thuốc thông kinh bổ huyết,
khử phong thấp.