Hoàng nàn chữa phong hàn, tê thấp, đau nhức lưng, chân tay

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)

Hoàng nàn chữa phong hàn, tê thấp, đau nhức lưng, chân tay

Hoàng nàn, Mã tiền lá quế, Vỏ đoãn - Strychnos wallichiana Stend. ex. DC. (S. gaulthierana
Pierre ex Dop), thuộc họ Mã tiền - Loganiaceae.

Mô tả hoàng nàn

Bộ phận dùng hoàng nàn

Nơi sống và thu hái hoàng nàn

Thành phần hóa học hoàng nàn

2,8%.

Tính vị, tác dụng hoàng nàn

Công dụng, chỉ định và phối hợp hoàng nàn

Ghi chú:

dùng.

Hoàng nàn chữa phong hàn, tê thấp, đau nhức lưng, chân tay