Cói dùi có đốt ở Ấn Độ được dùng làm thuốc xổ

Kết quả: 3.8/5 - (4 phiếu)

Cói dùi có đốt, Hoàng thảo đốt - Scirpus articulatus L., thuộc họ Cói - Cyperaceae.

Mô tả cói dùi có đốt 

Bụi tròn, cao 10-50cm, thân hình trụ, to 2-6mm, có ngấn ngang. Lúc non lá toả ra ở mặt
đất. Cụm hoa thấp, có một lá bắc nhọn to tiếp tục cao như thân; xim co tròn, bông nhỏ cao 8-12mm, màu
nâu hay đo đỏ, vẩy cao 1mm, đầu tù, nhị 3. Quả bế đen có 3 mặt hơi lõm, cao 1,7mm.

Bộ phận dùng cói dùi có đốt 

Toàn cây - Herba Articulati.

Nơi sống và thu hái: Loài của Ấn Độ, Thái Lan, Inđônêxia, Philippin, Tân Ghi nê và Việt Nam.
Ở nước ta, cây mọc nơi đất bùng dựa rạch và trên các ruộng đồng bằng, có gặp ở Nha Trang, tỉnh Khánh
Hoà.

Cói dùi có đốt ở Ấn Độ được dùng làm thuốc xổ

Hình ảnh: cói dùi có đốt

Công dụng, chỉ định và phối hợp cói dùi có đốt

Ở Ấn Độ, toàn cây được dùng làm thuốc xổ. 

 

cung cấp rễ cỏ tranh  ở tphcm

Cói dùi có đốt ở Ấn Độ được dùng làm thuốc xổ